Noc filmových nádejí cover

Noc filmových nádejí má svojich víťazov


Počas nominačného večera, ktorý sa konal v Bratislave 7. 11., sme spoznali autorov, ktorých sme nominovali na finálové kolo v Prahe. Zároveň sme v tento večer vyhlásili aj výhercu v kategórií Najlepší internetový scenár.

Nominované filmy v kategórii Hraný film:
• Výlet v réžii Daniela Riháka z Vysokej školy muzických umení
• Pura Vida od Martina Gondu
• Ad revidendum od Matúša Ryšana

Nominované filmy v kategórii Animovaný film:
• Poetika Anima od Krissa Sagana
• UGA veľká sestra od Kraščeničovej Emy
• Ako vzniká dúha od kolektívu autorov

Nominované filmy v kategórii Dokument:
• 07:21:56 Na Orbite od Michala Vojsoviča
• Jasné miesta od Doroty Vlnovej
• Planéta Gelnica od Pauly Reiselovej

Nominované filmy v kategórii Najlepší internetový scenár:
• EFKÁ DUŠE od Heleny Hudáčekovej
• Clickbait od Andrey Dzurdzíkovej a Miriam Fulmekovej
• MÓLOVÁ HARMONICKÁ od Dušana Šustera

Výherným scenárom je EFKÁ DUŠE od Heleny Hudáčekovej, Vysoká škola múzických umení v Bratislave – VŠMU. Víťaz tejto kategórie získal notebook MacBook Air. Okrem toho podľa víťazného scenáru bude aj natočený internetový film.

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond
http://www.avf.sk/home.aspx

Zoznam vitazov z finálového kola v Prahe

Kategória Dokument

1.miesto - film: Jan Švankmajer - zo školy FAMU, réžia: Vojtěch Dvořák, Petr Michal

2.miesto - film: Jasné miesta - zo školy Vysoká škola múzických umení v Bratislave - VŠMU, réžia: Dorota Vlnová

3.miesto - film: 7:21:56 Na Orbite - zo školy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie, réžia: Michal Vojsovič

3.miesto - film: JKP - zo školy Súkromná stredná škola reklamná Michael, réžia: Anna Ebel

Kategória Animácia

1.miesto - film: Noctuelle - zo školy Západočeská univerzita v Plzni, réžia: Martin A.Petrlíček

2.miesto - film: Skříňostroj doktora Steina - zo školy Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, réžia: Gabriela Plačková

3.miesto - film: Poetika Anima - zo školy Vysoká škola múzických umení v Bratislave - VŠMU, réžia: Kriss Sagan

4.miesto - film: Betónová džungľa - zo školy UMPRUM, réžia: Marie Urbánková

5.miesto - film: Predávkovanie - zo školy Súkromná stredná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, réžia: Jakub Bondor

6.miesto - film: Zrod animácie - zo školy Škola umeleckého priemyslu Trenčín, réžia: kolektív autorov

7.miesto - film: Neuro - zo školy Súkromná stredná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, réžia: Matej Vančo

8.miesto - film: Cirkus - zo školy Škola umeleckého priemyslu Trenčín, réžia: Teodor Matejovič

9.miesto - film: Viktorka - zo školy Vyššia odborná škola grafická v Jihlave - VOSG, réžia: Anna Vančurová

10.miesto - film: Ako vzniká dúha - zo školy Škola umeleckého priemyslu Trenčín, réžia: kolektív autorov

11.miesto - film: UGA veľká sestra - zo školy Súkromná stredná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, réžia: Ema Kraščeničová

Kategória Hraný film

1.miesto - film: Sto dvacet osm tisíc - zo školy FAMU, réžia: Ondřej Erban

2.miesto - film: Výlet - zo školy Vysoká škola múzických umení v Bratislave - VŠMU, réžia: Daniel Rihák

3.miesto - film: Pura Vida - zo školy Vysoká škola múzických umení v Bratislave - VŠMU, réžia: Martin Gonda

4.miesto - film: Ad revidendum - zo školy Vysoká škola múzických umení v Bratislave - VŠMU, réžia: Matúš Ryšan

5.miesto - film: Terno - zo školy Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, réžia: Ida Ralevská

6.miesto - film: 5.35 - zo školy Súkromná stredná škola reklamnej tvorby Michael, réžia: Jan Čadek, Marie-Anna Šulc

Kategória Filmár do 15 rokov

1.miesto - film: Nenastoupili - zo školy ZUŠ J.Suka Benešov, odlúčené pracovisko Chocerady, réžia: Marta Vančurová

2.miesto - film: Real Games - zo školy Základná umelecká škola v Náchode, réžia: Dominik Macháček

3.miesto - film: When You Don't Know What To Animate - zo školy SŠ a VOŠ aplikovanej kybernetiky, réžia: Lucie Prajslerová

4.miesto - film: CHA-CHA - Filmový a animačný pobytový workshop pre deti, réžia: Ema Pleskačová

5.miesto - film: We are different - zo školy Park Lane International School of Prague, réžia: Adriana Franková

Kategória Scenár

Film: EFKÁ DUŠE - zo školy Vysoká škola múzických umení v Bratislave, autorka: Helena Hudáčeková